Szkoła Współpracy
1 procent
Mamy tytuł szkoły humanitarnej
Filmoteka Szkolna

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące
im. Ks. Augusta Czartoryskiego

Salezjańskie Gimnazjum
im. Św. Jana Bosko

Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa
im. Św. Dominika Savio

ul. Kościuszki 27
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel.: (25) 758-28-14

fax.: (25) 758-68-18

szkoly@salezjanieminsk.pl

Konto liceum:
Bank PEKAO S.A. I O w Mińsku Mazowieckim
04 1240 2702 1111 0010 2611 3149

Konto gimnazjum:
Bank PEKAO S.A. I O w Mińsku Mazowieckim
34 1240 2702 1111 0010 3455 1803

Konto szkoły podstawowej:
Bank PEKAO S.A. I O w Mińsku Mazowieckim
85 1240 2702 1111 0010 2611 6153

Don Bosco

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANE DOKUMENTY

Szkoła Podstawowa rok szkolny 2015/2016
Uwaga: Ze względu na możliwość utworzenia jednego oddziału w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z rocznika 2008. Dzieci z rocznika 2009 mogą przystępować do procesu rekrutacji.
W pierwszym terminie
Pierwszy etap obejmuje złożenie następujących dokumentów:
 • podanie o przyjęcie do PSSP + dwa zdjęcia legitymacyjne
 • Kwestionariusz ucznia PSSP i deklaracja Rodziców/opiekunów
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • opinia ks. proboszcza lub katechety
 • ponadto można dołączyć kopie dyplomów świadczących o osiągnięciach dziecka
Pierwszy etap kończy się 31 marca 2015 r.
Drugi etap obejmuje spotkania pod hasłem "Poznajmy się" wg wyznaczonego programu:
 • rozmowa z dzieckiem i rodzicami
 • spotkanie dziecka z psychologiem i pedagogiem
Terminy spotkań podane zostaną w późniejszym terminie.
Trzeci etap - ogłoszenie listy przyjętych.
O przyjęciu rodzice uczniów zostaną poinformowani telefonicznie, a lista przyjętych kandydatów będzie dostępna w sekretariacie szkoły w dniu 30 kwietnia 2015 roku do godz. 13.00. Uwaga: ze względu na dużą ilość kandydatów ostateczny termin ogłoszenia listy przyjętych zostanie przesunięty na dzień 4. 05. 2015r. Uwaga: Chociaż pragniemy, aby rodzeństwo uczęszczało do tej samej szkoły, to nie zawsze jest to możliwe. Rodzeństwo nie jest "automatycznie" przyjmowane do szkoły.
Po zakończeniu roku szkolnego
 • zaświadczenie o ukończeniu klasy 0
 • karta zdrowia
GIMNAZJUM
Dokumenty:
 • kwestionariusz kandydata(do odebrania w sekretariacie szkoły)
 • potwierdzone przez szkołę oceny semestralne w klasie VI
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • opinia księdza proboszcza lub katechety
 • informacja o szczególnych osiągnięciach
 • fotografie (3 podpisane)
 • Po złożeniu kompletu dokumentów umawiana jest rozmowa kwalifikacyjna z dyrektorem szkoły, która stanowi integralną część rekrutacji. W rozmowie biorą udział rodzice/opiekunowie wraz z kandydatem do szkoły
 • Osoby, które brały udział w rekrutacji do szkoły podstawowej, a nie zostały przyjęte spotykają się sami kandydaci, rodzice o ile sami chcą uczestniczyć w rozmowie z ks. Dyrektorem
Po zakończeniu roku szkolnego.
Nie później niż do godz. 11.00 1 lipca 2015r.
 • świadectwo ukończenia szkoły
 • wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej
 • karta zdrowia
Ogłoszenie listy przyjętych.
O przyjęciu do gimnazjum rodzice uczniów zostaną poinformowani telefonicznie, a lista przyjętych kandydatów będzie dostępna w sekretariacie szkoły w dniu 03 lipca 2015 roku o godz. 15.00.
Harmonogram rekrutacji w SLO
Liceum
W roku szkolnym 2015/2016 zapraszamy do klas:
 • humanistycznej
 • matematyczno-fizycznej
 • biologiczno-chemicznej
Dokumenty:
 • kwestionariusz kandydata(do odebrania w sekretariacie szkoły)
 • potwierdzone przez szkołę oceny semestralne w klasie III
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • opinia księdza proboszcza lub katechety
 • informacja o szczególnych osiągnięciach
 • fotografie (3 podpisane)
 • Po złożeniu kompletu dokumentów umawiana jest rozmowa kwalifikacyjna z dyrektorem szkoły, która stanowi integralną część rekrutacji. W rozmowie biorą udział rodzice/opiekunowie wraz z kandydatem do szkoły
 • Osoby, które brały udział w rekrutacji do szkoły naszego gimnazjum, a nie zostały przyjęte spotykają się sami kandydaci, rodzice o ile sami chcą uczestniczyć w rozmowie z ks. Dyrektorem
Po zakończeniu roku szkolnego
 • świadectwo ukończenia szkoły
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego
 • karta zdrowia
Terminy
 • Składnie dokumentów do Szkoły Podstawowej: do 31 marca 2015r.
 • Składanie dokumentów do Gimnazjum: od 1 marca do 30 kwietnia 2015r.
 • Składanie dokumentów do Liceum: od kwietnia do 30 maja 2015 r.
Harmonogram rekrutacji w SLO na rok szkolny 2015/2016 Uczeń podlega rekrutacji na podstawie Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty i warunków określonych w Statucie Szkoły. 1. Rekrutację przeprowadza się:
 1. do 30 maja składanie podania o przyjęcie do szkoły,
 2. po złożeniu podania odbywanie rozmowy kwalifikacyjnej wg ustalonego w sekretariacie harmonogramu,
 3. od 2 czerwca, od godz. 11.00 do 29 czerwca, do godz. 16.00 przyjmowanie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu z części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej.
 4. 30 czerwca - 2 lipca posiedzenie szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.
 5. 2 lipca, godz. 14.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.
 6. od 03 lipca od godz. 14.00 do 6 lipca do godz. 14.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum;
 7. 7 lipca, godz. 16.00 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły lub informację o liczbie wolnych miejsc;
 8. Informacje dodatkowe:
  UWAGA!

  Kwestionariusz kandydata do szkoły należy wziąć w sekretariacie lub pobrać:

  Kwestionariusz do szkoły podstawowej (.doc)

  Kwestionariusz do gimnazjum (.doc)
  Kwestionariusz do liceum (.doc)

  Warunki finansowe

  • Jednorazowa wpłata ustalona przez Radę Rodziców.
  • miesięczna opłata za zajęcia dodatkowe:
  • podstawówka - 60zł
  • gimnazjum - 100zł
  • liceum - 60zł
  Uwaga

  Od roku szkolnego 2010/2011 wszystkie szkoły są szkołami publicznymi(bez czesnego), których organem prowadzącym jest Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria św. Stanisław Kostki z siedzibą w Warszawie