Szkoła Współpracy
1 procent
Mamy tytuł szkoły humanitarnej
Filmoteka Szkolna

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące
im. Ks. Augusta Czartoryskiego

Salezjańskie Gimnazjum
im. Św. Jana Bosko

Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa
im. Św. Dominika Savio

ul. Kościuszki 27
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel.: (25) 758-28-14

fax.: (25) 758-68-18

szkoly@salezjanieminsk.pl

Konto liceum:
Bank PEKAO S.A. I O w Mińsku Mazowieckim
04 1240 2702 1111 0010 2611 3149

Konto gimnazjum:
Bank PEKAO S.A. I O w Mińsku Mazowieckim
34 1240 2702 1111 0010 3455 1803

Konto szkoły podstawowej:
Bank PEKAO S.A. I O w Mińsku Mazowieckim
85 1240 2702 1111 0010 2611 6153

Don Bosco

„Od historii do współczesności lotnictwa polskiego – w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej”

Wtorek, 26 maja 2015 r.

To temat projektu realizowanego w roku szkolnym 2014/2015 przez młodzież z  klasy II gimnazjum. Opiekunem był wychowawca mgr inż. Piotr Bartosiak, ale współpracowali – nauczyciele innych przedmiotów, w tym – języka polskiego, historii, chemii i  fizyki.

Pomysł – w skróconej wersji zrodził się jako odpowiedź na prośbę Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, by jesienią 2014 r. nawiedzić groby lotników polskich pochowanych na Starych Powązkach, uporządkować, złożyć dowody pamięci. Z szacunku do wnioskodawcy – Pana doktora Jerzego Eknera – zaprzyjaźnionego ze szkołą wielokrotnego prelegenta i piewcy historii, klasa II, za zgodą ks. Dyrektora Ryszarda Woźniaka, przyjęła na siebie wskazane obowiązki. Zadanie wykonaliśmy z nawiązką, wciągnęły nas bowiem biografie spoczywających tam ludzi. Rodziły się pytania i dalsze pomysły, jak pogłębić zadanie. Pomyśleliśmy, by dalej popracować w naszej klasie metodą projektu. Aura historyczna sprzyjała. Wszak we wrześniu 2014 r. przypadła 75. rocznica wybuchu II wojny światowej. O udziale w niej polskich lotników zapomnieć nam przecież nie wolno – powiedzieliśmy. I tak się zaczęła nasza przygoda z lotnictwem. Opracowaliśmy kalendarium. Oto główne zadania : 1. Skontaktowaliśmy się z Warszawskim Klubem Seniorów Lotnictwa w osobie dra Jerzego Eknera /październik 2014/ . 2. Wyjechaliśmy na Stare Powązki – zebraliśmy fundusze na opłacenie autokaru, powieliliśmy plan cmentarza, przygotowaliśmy kompasy, listy poszukiwanych osób, zakupiliśmy znicze, podzieliliśmy się na grupy, uporządkowaliśmy wskazane mogiły, wykonaliśmy fotografie tych miejsc, dokładne notatki dot. topografii. Oczywiście uczciliśmy modlitwą pamięć pochowanych tam lotników /4 listopada 2014 r/. 3.Potem zajęliśmy się archiwizacją owych grobów lotników, umieściliśmy informacje na nośnikach / do 5 grudnia 2014 r./. 4. Podjęliśmy też starania o otrzymanie grantu w wydawnictwie Nowa Era /do 15 grudnia 2015 r./, ale – mimo życzliwości wielu osób – nie zgromadziliśmy potrzebnej liczby głosów. 5. Napisaliśmy artykuł o projekcie do gazetki szkolnej /listopad – grudzień/. 6. Samodzielnie opracowaliśmy lekturę pt. „Dywizjon 303” /początek stycznia 2015 r./. 7. Wykonaliśmy plakat na temat polskiego lotnictwa /styczeń 2015/. 8. Wykonaliśmy ogólnoszkolną wystawkę pt. „Nasi lotnicy” /styczeń – luty 2015/. 9. Przeprowadziliśmy wywiad z lotnikiem /luty 2015 r. /. 10. Opublikowaliśmy wywiad z lotnikiem w prasie lokalnej i mediach salezjańskich /luty 2015 r./. 11. Opracowaliśmy na lekcję chemii materiał „Chemia w lotnictwie”./luty 2015 r./ 12. Opracowaliśmy na lekcję fizyki materiał „Dlaczego maszyny latają?” /luty 2015 r./. 13. Opracowaliśmy historię lotnictwa polskiego na lekcję wychowawczą i historię /marzec 2015 r./. 14.Zwiedziliśmy obiekty 23 Bazy lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim /marzec 2015 r./. 15. Opracowaliśmy na lekcję języka polskiego materiał „Postać lotnika w wybranych tekstach kultury” /marzec – kwiecień 2015 r./. 16. Wyjechaliśmy do Szkoły Orląt w Dęblinie i zwiedziliśmy tamtejsze Muzeum Sił Powietrznych / kwiecień 2015/. 17.Podczas wycieczki klasowej do Krakowa chętni obejrzeli zbiory Muzeum Lotnictwa / maj 2015 r. /. 18.Napisaliśmy wiele tekstów do prasy, próbowaliśmy różnych form dziennikarskich, jak wywiad, reportaż, artykuł, felieton, notatka na stronę internetową szkoły, ćwiczyliśmy się w pisaniu podań, zaproszeń, podziękowań i sprawozdań. Nasze prace były drukowane w gazetce „Ale bosko”, na stronie szkoły, można było je przeczytać w ogólnopolskiej prasie salezjańskiej, na portalach np. Wirtualny Mińsk i innych. 19. Doskonaliliśmy umiejętności z informatyki, plastyki, fotografii i wielu jeszcze innych dziedzin. Możemy śmiało powiedzieć, że mamy za sobą trudną, całoroczną pracę nad międzyprzedmiotowym projektem. Z pewnością nie podołalibyśmy zadaniu, gdyby nie pomoc wielu życzliwych nam osób. Pragniemy w szczególności podziękować: Księdzu dyrektorowi Ryszardowi Woźniakowi za wyrażenie zgody na wykonanie takiego pracochłonnego zadania, pani dyr. Renacie Bakuła za towarzyszenie nam w pracy, nieocenionemu wychowawcy panu Piotrowi Bartosiakowi za wszelaką pomoc, w tym fachową, panu doktorowi Jerzemu Eknerowi za zapalenie nas do tematyki lotniczej , panu pułkownikowi Robertowi Cierniakowi za przybycie na naszą lekcje wychowawczą i udzielenie nam wywiadu, wszystkim osobom z Barczącej, z Janowa, z Dęblina, w tym panu dr habilitowanemu Jarosławowi Kozubie za logistyczne opracowanie naszej wycieczki do Szkoły Orląt, panu Witoldowi Sokołowi za dzielenie się z nami wiedzą o statkach powietrznych. Ponadto wyrażamy wdzięczność p. Robertowi Gałązce , opiekunowi akcji „Komputery za tonery”, Radzie Rodziców i anonimowemu darczyńcy za dofinansowanie do wyjazdów, a ponadto wszystkim pracownikom naszych szkół, którzy nam pomagali i przychylnie odnosili się do naszej pracy. Na zakończenie – przekazujemy panu doktorowi Jerzemu Eknerowi opracowane przez nas dokumenty na temat wybranych grobów lotników i osób związanych z lotnictwem spoczywających na Starych Powązkach w Warszawie z prośbą o przekazanie ich do Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Tym samym zamykamy pracę nad projektem.

 

Klasa II ag