Szkoła Współpracy
1 procent
Mamy tytuł szkoły humanitarnej
Filmoteka Szkolna

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące
im. Ks. Augusta Czartoryskiego

Salezjańskie Gimnazjum
im. Św. Jana Bosko

Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa
im. Św. Dominika Savio

ul. Kościuszki 27
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel.: (25) 758-28-14

fax.: (25) 758-68-18

szkoly@salezjanieminsk.pl

Konto liceum:
Bank PEKAO S.A. I O w Mińsku Mazowieckim
04 1240 2702 1111 0010 2611 3149

Konto gimnazjum:
Bank PEKAO S.A. I O w Mińsku Mazowieckim
34 1240 2702 1111 0010 3455 1803

Konto szkoły podstawowej:
Bank PEKAO S.A. I O w Mińsku Mazowieckim
85 1240 2702 1111 0010 2611 6153

Don Bosco

Kilka słów o uczeniu się

Poniedziałek, 10 marca 2014 r.

Wszyscy uczniowie mogą uzyskiwać satysfakcjonujące wyniki w nauce, jeżeli wiedzą, jak się uczyć.
Sukces szkolny zależy przede wszystkim od samych uczniów.

Zachęcam uczniów, którzy mają problemy z samodzielną nauką, do samodoskonalenia tzn. do opracowania strategii, która pozwoli poprawić oceny z różnych przedmiotów.

W tym celu należy dokonać oceny dotychczasowych umiejętności i sposobów uczenia się.
Postawić sobie cele do realizacji i przemyśleć strategię, która umożliwi ich realizację.
W pierwszej kolejności skoncentrować się na swoich słabych stronach i tak modyfikować podejście do nauki, aby maksymalnie zwiększyć szansę opanowania określonej umiejętności szkolnej.
Podzielić cele na mniejsze części możliwe do realizacji bez nadmiernego wysiłku.

Sprawdzić, ile czasu zajmuje nauczenie się określonych partii materiału, zapisać tę informację i na tej podstawie realnie planować czas potrzebny na naukę.

Wybrane strategie planowania czasu i zarządzania nimi:

  1. Przeznaczanie określonych godzin na naukę w ciągu dnia, co sprawi, że stanie się ona czynnością zwyczajową, której nie trzeba ciągle planować.
  2. Uczenie się przeważnie w tym samym miejscu przygotowanym tak, aby sprzyjało koncentracji.
  3. Wykluczenie czynników rozpraszających: Wyłącznie telefonu, głośnej muzyki itp.
  4. Uszeregowanie zadań zgodnie z hierarchią ważności. Zaplanowanie powtórek.
  5. Nagradzanie siebie za sukces, czyli planowanie atrakcji po nauce a nie przed.

Więcej informacji o uczeniu się opartym na samodoskonaleniu znajdziecie w książce B. J. Zimmermana, S. Bonner, R. Kovach "Zdolny uczeń - Metody planowania samodzielnej nauki"

Zachęcam do lektury

Grażyna Zajdel-Padzik