Szkoła Współpracy
1 procent
Mamy tytuł szkoły humanitarnej
Filmoteka Szkolna

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące
im. Ks. Augusta Czartoryskiego

Salezjańskie Gimnazjum
im. Św. Jana Bosko

Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa
im. Św. Dominika Savio

ul. Kościuszki 27
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel.: (25) 758-28-14

fax.: (25) 758-68-18

szkoly@salezjanieminsk.pl

Konto liceum:
Bank PEKAO S.A. I O w Mińsku Mazowieckim
04 1240 2702 1111 0010 2611 3149

Konto gimnazjum:
Bank PEKAO S.A. I O w Mińsku Mazowieckim
34 1240 2702 1111 0010 3455 1803

Konto szkoły podstawowej:
Bank PEKAO S.A. I O w Mińsku Mazowieckim
85 1240 2702 1111 0010 2611 6153

Don Bosco

WYCHOWANIE

Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące (SLO) i Salezjańskie Gimnazjum (SG)oraz Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa (PSSP)są szkołami prowadzonymi przez salezjanów. Stąd też fundamentem działań edukacyjno-wychowawczych jest odwołanie się do zasad i norm wskazanych przez Chrystusa.

W wychowaniu młodzieży korzystamy ze zdobyczy systemu wychowawczego Księdza Bosko opartego na filarach, którymi są:
 • rozum - niezbędny w uzasadnianiu podejmowanych decyzji i krytycznym spojrzeniu na rzeczywistość
 • religia - która jest potrzebna do pełnej formacji osobowości człowieka
 • miłość - która pomaga w otwarciu się na drugiego człowieka

Nasze szkoły są małe, stąd też wychowawcy znają każdego ucznia i sami uczniowie znają się nawzajem, co ułatwia życzliwe odnoszenie się do siebie oraz zapobiega anonimowości we wspólnocie klasowej i szkolnej.

Nasz hymn.
Tworzymy wspólnotę:
 • uczniów
 • rodziców
 • nauczycieli
 • salezjanów
Formacja ogólnoludzka i religijna
 • salezjanie wspierają pracę wychowawców klas
 • każdy dzień rozpoczyna się modlitwą i "słówkiem na dzień dobry"
 • we wspólnocie szkolnej przeżywamy uroczystości i święta
 • ważnym elementem formacji oraz identyfikacji ze szkołą jest jednolity strój szkolny
Razem troszczymy się o:
 • ducha rodzinnego
 • życzliwość
 • wzajemny szacunek
 • klimat pracowitości
 • optymizm
 • radość

Nauka

Młodzieży w liceum proponujemy szczególnie efektywnie wykorzystanie czasu przeznaczonego na naukę w klasach:
Humanistycznej SLO

w której uczniowie realizują poszerzony zakres materiału z przedmiotów humanistycznych

Biologiczno-Chemicznej SLO

w której uczniowie realizują poszerzony zakres materiału z biologii i chemii

Matematyczno-Fizycznej SLO

w której realizują poszerzony zakres materiału z fizyki i matematyki

Języki obce

W gimnazjum i liceum uczniowie uczą się obowiązkowo j. angielskiego oraz j. niemieckiego

Przygotowujemy uczniów do uczestnictwa w kulturze
Służą temu:
 • koła zainteresowań
 • uczniowie mogą w ramach zajęć dodatkowych uczyć się gry w szachy, uczestniczyć w zajęciach muzycznych
 • organizowane często wyjazdy do teatrów, muzeów i na koncerty
 • w okresie wakacji młodzież może wyjeżdżać na obozy językowe organizowane przez naszą lub inne szkoły salezjańskie
Wychowanie fizyczne i sport

Doceniając tę dziedzinę życia, proponujemy bogatą ofertę zajęć

 • uczniowie każdej klasy mają obowiązkowe zajęcia z tańca towarzyskiego
 • organizujemy zimowe i letnie obozy rekreacyjne
 • czynnie uczestniczymy w sportowej rywalizacji międzyszkolnej
 • organizujemy zawody dla uczniów i absolwentów naszych szkół
 • tradycją staje się turniej gimnazjów salezjańskich w piłce halowej

Atmosfera współpracy uczniów i nauczycieli sprawia, że osiągamy bardzo dobre wyniki na egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym. Niezbędnym elementem działalności dydaktycznej jest udział uczniów w konkursach, co przynosi wiele sukcesów, zadowolenia i satysfakcji wszystkim członkom szkolnej wspólnoty.

Świetlica

Dla uczniów szkoły podstawowej prowadzone są zajęcia świetlicowe.Wyświetl większą mapę